Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

53/2018 Šigo spol. s r.o., Župné nám. 7, 811 03 Bratislava

Predmetom objednávky sú obedy pre vystupujúcich a hostí počas medzinárodnej konferencie

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNAVKA_53menu-B.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava