Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

68/2018 Ruth Candlish, 16 Holburn Way, Ryton Veľká Británia - United Kingdom

Predmet objednávky / Order subject:
akademické korektúry (anglický jazyk) - operatívny etnický rukopis/
Academic proofreading services (english language) - Operationalizing ethnicity
manuscript

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNAVKA_68_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava