Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

60/2018 Malé centrum, s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava

Predmet objednávky: ISBN 978-3-319-97027-1 Bahna Crossborder Care 2ks za 140,69

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNAVKA_60_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava