Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

87/2018 Centrum spoločných činností SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava: Org. zl: THS OSV SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Predmet faktúry : Refakturácia - LIFTSTAV-servis výťahov 3.q.2018, SÚZ zeleň 5-7/18 doúčtovanie

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_87_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava