Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

98/2018 Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka: VEDA, vydavateľstvo SAV Dúbravská cesta 9 845 02 Bratislava

Predmet faktúry: polygrafické spracovanie časopisu Sociológia č.6/2018

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_98_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava