Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

81/2018 CSČ SAV, org.zl. Veda - vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava

Predmet faktúry: polygrafické spracovanie časopisu SOCIOLÓGIA č. 5/2018

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_81_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava