Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

76/2018 Marián Velšic, Ph D. Silvánska 21, 841 04 Bratislava

Predmet objednávky:
Harmonizácia integrovaného dátového súboru EVS na spoločné štandardy pre účely komparácie dát
zo štyroch vín výskumu

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNAVKA_76_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava