Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

127/2018 CSČ SAV, org. zl. THS ÚSV SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Predmet faktúry: refundácia nákladov na prevádzku

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_127_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava