Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

93/2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o., CRIF Mlynské nivy 14, 82109.Bratislava

Predmet objednávky / Order subject:
jednorazový export databazy podlá zadania

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNAVKA_93_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava