Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

137/2018 Centrum spoločných činností SAV, org. zl. VEDA - vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava

Predmet faktúry: polygrafické spracovanie časopisu Sociológia č. 1/2019

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_137_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava