Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

110/2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Predmet faktúry_ predplatné na rok 2019 PRAVDA FP, SOCIOLOGICKY ČASOPIS

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_110_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava