Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

130/2018 CRIF, Slovak Credit Bureau, s.r.o, Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava

Predmetom faktúry je SK_Data - jednorázový export databázy

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_130_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava