Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zoznam priložených súborov:
[ DinersClub-2008-b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava