Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

3/2010 Mgr. Michaela Hajduková, Bratislava

Jazyková korektúra textov v anglickom jazyku

Zoznam priložených súborov:
[ objednavka 3.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava