Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

121/2018 Malé centrum,s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislavava

Predmetom faktúry - zahraničné knižné publikácie

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_121_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava