Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

VF-1/2011

Zmluva o poskytnutie finančných prostriedkov z Medzinárodného Višegradského fondu na projek Komparatívny výskum drogovej politiky v krajinách V4

Zoznam priložených súborov:
[ IVF-Klobucký.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava