Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluva SAP 30-2011

Predmetom zmluvy je spolupráca medzi vydavateľom a vydavateľstvom pri vydávaní a distribúcii periodika - Sociologia

Zoznam priložených súborov:
[ SAP 30-2011.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava