Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2018

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2018 je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ SUSAV_Annual_Report_2018.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava