Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

imgVyužitie Bourdieuho analýzy diskurzného poľa pri skúmaní slovenskej žurnalistiky

Sociologický ústav SAV a Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

Srdečne pozývajú 2. júna 2011 od 13.30 na kolokvium a prednášku

Simona Smitha (University of Leeds)

Využitie Bourdieuho analýzy diskurzného poľa pri skúmaní slovenskej žurnalistiky
s koreferátom Miroslava Tížika (Sociologický ústav SAV)

Po prednáške a koreferáte bude nasledovať voľná debata o metodológii a zisteniach tohto, na Slovensku zatiaľ jedinečného výskumu.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava