Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Zaraďovanie publikačných výstupov a práca s bibliografickými databázami

Sociologický ústav SAV v spolupráci s Ústrednou knižnicou SAV v rámci cyklu ústavných seminárov pozýva dňa

9. novembra 2011 so začiatkom o 9.30 na prednášky

Dr. Aleny Jakubíčkovej (UK SAV) a Dr. Simony Hudecovej (UK SAV)

na tému zaraďovanie publikačných výstupov a práca s bibliografickými databázami
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava