Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

zmluva o poskytnutí služby 1/2011

Zmluva o poskytnutí služby na zabezpečenie expertných činností v rámci projektu podporeného z programu nadnárodnej spolupráve Stredná Európa

Zoznam priložených súborov:
[ zmluva SF 30-2011.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava