Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluva č.1/VEGA - 2/0115/11

Zmluva medzi Sociologickým ústavom SAV a Ústavom etnológie SAV - prevedenie finančných prostriedkov v rámci grantu VEGA č. 2/0115/11

Zoznam priložených súborov:
[ Zmluva 2011 SU-EtU SAV.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava