Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Dohoda č. 3/2012 - SUSAV - THS ÚSV SAV

Dohoda č. 3/2012 o spôsobe rozúčtovania režijných a prevádzkových nákladov (Klemensova 19, Bratislava)

Zoznam priložených súborov:
[ Dohoda3_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava