Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

56b/2011 Veda Vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta BratislavaZoznam priložených súborov:
[ OBJEDNÁVKA (56b).pdf ]
Mgr. M. Bahna, PhD.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava