Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

129/2018 Malé centrum, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Predmet faktúry: knihy (doplatok a oprava cien k zakúpeným knihám)

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_129_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava