Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Odchody za prácou v období ekonomickej krízy: Slovenské opatrovateľky v Rakúsku

Sociologický ústav SAV si Vás dovoľuje pozvať na tlačovú besedu s názvom: „Odchody za prácou v období ekonomickej krízy: Slovenské opatrovateľky v Rakúsku“.

Stretnutie s predstaviteľmi ústavu sa uskutoční 31. januára (utorok) o 10.00 v priestoroch zasadačky SAV (prízemie) na Štefánikovej ul. 49.

Rakúsko sa stáva stále populárnejšou destináciou slovenskej pracovnej migrácie. Viac ako polovicu pracujúcich zo Slovenska v Rakúsku tvoria opatrovateľky seniorov.

Čerstvý výskum Sociologického ústavu SAV venovaný tejto skupine pracovných migrantov predstaví Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD. Úvodné slovo PhDr. Vladimír Krivý, CSc.

Na tlačovej konferencii odznejú informácie o základných demografických charakteristikách opatrovateliek, regiónoch pôvodu, rodinnej situácii, pracovných podmienkach, zárobku, ako aj o ich celkovej spokojnosti a o meniacich sa motiváciách v období ekonomickej krízy.

Zoznam priložených súborov:
[ podklady_pre_tk_31012012.pdf ]
foto0
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava