Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Dohoda č. 13/2012 - SU SAV - THS ÚSV SAV

Dohoda o spôsobe rozúčtovania režijných a prevádzkových nákladov /Dúbravská cesta 9, Bratislava

Zoznam priložených súborov:
[ Dohoda13_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava