Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

136/2018 MALE CENTRUM, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava

predmetom faktúry _ KNIHY

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_136_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava