Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

42/2012 Diners Club CS, Bratislava

faktúra za nákum kartou (za knihu - Štatistickú ročenku a vysávač)

Zoznam priložených súborov:
[ Faktura 41.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava