Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

140/2018 Lucia Jonatová, Žitná 7719/3, 83106 Bratislava-Rača

predmet faktúry : Editovanie textov k problematike suburbanizácie a zanášanie opráv po
jazykovej korektúre - technická úprava tabuliek a grafov

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_140_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava