Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

1/2012/ZD Zmluva o dielo - SUSAV - Focus

Realizácia dvoch CATI prieskumov v rámci výskumného projektu

Zoznam priložených súborov:
[ Zmluva 1-2012-ZD.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava