Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda(ky)

uzatvorenie dohody o realizácii doktorandského štúdia Mgr. Kamila
Charváta v odbore sociológia, v dennej forme štúdia

Zoznam priložených súborov:
[ Individ-dohoda-Charvat_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava