Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Výzva na predkladanie ponúk - Fokusové skupiny projektu „Spoločenská dôvera na Slovensku“

Sociologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ zadáva výzvu na predkladanie ponúk. Zákazka je zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky: Fokusové skupiny projektu projektu „Spoločenská dôvera na Slovensku“

Podrobnosti nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ Vyzva-na-predlozenie ponuky_fokusky-dovera.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava