Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Evidencia faktúr za rok 2019

Evidencia faktúr za rok 2019 v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ 51_SUSAV_2019-OBJ.pdf ]
[ 51_SUSAV_2019-2.xls ]
[ 51_SUSAV_2019-FA.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava