Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Výzva na predkladanie ponúk - Reprezentatívny kvantitatívny výskum „Covid-19 a hodnoty“

Sociologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ zadáva Výzvu na predkladanie ponúk. Zákazka je zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: Reprezentatívny kvantitatívny výskum „Covid-19 a hodnoty“

Lehota na predkladanie ponúk: 5. októbra 2020 do 12:00 hod.

Podrobnosti nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ Vyzva_na_predlozenie_ponuky_Hodyse_EVS_Covid.pdf ]
[ Vyzva_na_predlozenie_ponuky_Hodyse_EVS_Covid.doc ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava