Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda(ky)

Dohodu o realizácii doktorandského štúdia Mgr. Patrície Szoradovej v odbore
sociológia a sociálna antropológia, v externej forme štúdia
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava