Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

45/2015 Veda - vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta, Bratislava

Polygrafické spracovanie časopisu Sociológia

Zoznam priložených súborov:
[ FA_45_2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava