Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Dohoda o uskutočňovaní doktorandského študijného programu v študijnom odbore Teória a metodológia sociológie

Dohoda o uskutočňovaní doktorandského študijného programu v študijnom odbore Teória a metodológia sociológie, ktorý bol akreditovaný na Filozofickej fakulte UK.
Predmetom dohody je spolupráca zúčastnených strán pri realizácii doktorandského študijného
programu v dennej alebo externej forme.

Zoznam priložených súborov:
[ Dohoda_doktorandske-studium_2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava