Podoby slobody 9. slovenské a české sociologické dni medzinárodná konferencia 21. ‒ 22. november 2019,
Kongresové centrum SAV, Smolenice

Zostavili:
PhDr. Zuzana Kusá, CSc., Katarína Strapcová, PhD., Jarmila Štrbavá

Publikáciá je výsledkom riešenia projektu APVV-15-0653 Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe

Organizačný výbor / Organizing Committee:
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., PhDr. Zuzana Kusá, CSc., Katarína Strapcová, PhD., Jarmila Štrbavá, Emília Pribelová

Programový výbor / Pregramme Committee:
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc., PhDr. Zuzana Kusá, CSc., Ing. Miloslav Bahna, PhD., Katarína Strapcová, PhD., Robert Klobucký, PhD., Milan Zeman, Miroslav Tízik, PhD.

© Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave
ISBN: 978-80-89897-15-5
EAN: 9788089897155

Zoznam priložených súborov:
Kniha-abstraktov.pdf ]