2024

2023

2022

2021

2020

Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19
Milan Zeman, Katarína Strapcová, Silvia Miháliková, Robert Klobucký, Marianna Mrva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Životné prostredie - ISSP Slovensko 2009 – 2010 - pramenná publikácia
Zostavovateľka: Magdalena Piscová

Životné prostredie 2009
Magdalena Piscová, Milan Zeman, Miloslav Bahna

Suburbanizácia na Slovensku
Peter Gajdoš, Katarína Moravanská

Sociálne nerovnosti - ISSP Slovensko 2009 – 2010 - pramenná publikácia
Roman Džambazovič, Milan Zeman, Lukáš Pikulík

Sociálna typológia sídiel Slovenska
Peter Gajdoš, Katarína Moravanská

2009

2008

Triedy a stratifikácia v sociálnej zmene Slovenska
Editor: Bohumil Búzik

Sociálne zdroje lokálneho a regionálneho rozvoja
Peter Gajdoš, Ján Pašiak

Podoby ženy
Publikáciu zostavila: PhDr. Magdalena Piscová, CSc.

Drogy v spoločnosti – politika a poznanie
Editor: Robert Klobucký, Sociologický ústav SAV

2007

2006

2005

Podoby regionálnych odlišností na Slovensku
Editori: Vladimír Ira, Ján Pašiak, Ľubomír Falťan, Peter Gajdoš

2004

2003

1996

Staršie publikácie nájdete na našej pôvodnej www stránke.