News and events

Záujem o politiku na Slovensku po atentáte narástol, podľa ľudí spoločnosť najviac spájajú Peter Pellegrini a Zuzana Čaputová

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku už od roku 2020. Prieskumy iniciuje prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV, v. v. i. a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Od marca 2020 sme zrealizovali dvadsať rozsiahlych zisťovaní a štyri špeciálne. Aktuálna dvadsiata vlna výskumu prebehla viac ako mesiac po pokuse o atentát na premiéra Roberta Fica a dva týždne po voľbách do európskeho parlamentu v dňoch 19. - 24.6.2024.

Záujem o politiku je najvyšší od roku 2022

Na Slovensku už od straty parlamentnej väčšiny vlády Eduarda Hegera (v marci 2022) postupne rastie počet ľudí, ktorí odpovedajú, že sa o politiku na Slovensku zaujímajú alebo skôr zaujímajú. V období pred parlamentnými voľbami v septembri dosiahol tento podiel 71 % a na rovnakej úrovni sa udržal až do marca tohto roku. V našom poslednom výskume realizovanom viac ako mesiac po pokuse o atentát na Roberta Fica však podiel ľudí, ktorí odpovedali, že sa o politiku zaujímajú narástol o viac ako 6 percentuálnych bodov na najvyššiu nameranú úroveň (77,6 %) za viac ako dva roky.

Podobne ako v minulosti aj v súčasnosti platí, že o politiku sa častejšie zaujímajú muži, starší respondenti a respondenti s vyšším vzdelaním.

Koho úlohou je zmierovať spoločnosť?

Respondentov sme sa spýtali aj na to, kto by mal prispievať k zmieru v spoločnosti. Podľa prieskumu je skupina ľudí, ktorá si myslí, že je to skôr alebo hlavne úloha politikov a skupina, ktorá túto úlohu prikladá politikom aj bežným ľudom súčasne rovnako veľká. Zmierovanie spoločnosti za úlohu bežných ľudí považuje len minimum respondentov.

Zmierenie v spoločnosti vidia ako primárne úlohu politikov o niečo častejšie voliči opozičných parlamentných strán (51,9 %), naopak, úlohu politikov pri zmierovaní zdôrazňujú najmenej voliči strán vládnej koalície (len podľa 40,1 % z nich je zmier v spoločnosti hlavne alebo skôr úlohou politikov).

Kto spoločnosť rozdeľuje a kto prispieva k jej súdržnosti

Respondentom sme ponúkli aj zoznam slovenských politikov s otázkou, ktorí z nich našu spoločnosť najviac polarizujú / rozdeľujú alebo ju naopak skôr spájajú. Respondenti mali možnosť vybrať zo zoznamu najviac troch. Podľa očakávaní sa postoje líšili najmä v závislosti od politických preferencií respondentov. Určitú zhodu však respondenti našli pri odpovediach týkajúcich sa Igora Matoviča, kde výrazná väčšina voličov koalície a tiež viac ako štvrtina voličov parlamentných opozičných strán uviedla, že tento politik spoločnosť rozdeľuje / polarizuje. Druhou najviac polarizujúcou politickou osobnosťou je Robert Fico (41 %), v jeho prípade však nepanuje zhoda medzi voličmi koalície a opozície, keď ho ako polarizujúcu osobnosť vidí len 9,3 % voličov koaličných strán, ale až 74,8 % voličov opozičných strán.

Zuzana Čaputová a Peter Pellegrini najviac prispievajú k spájaniu a čiastočne sa na tom zhodnú voliči koalície aj opozície

Politici, ktorí spoločnosť najviac spájajú sú podľa odpovedí Peter Pellegrini a Zuzana Čaputová. Aj v ich prípade rozhoduje to, či odpovedajú sympatizanti vládnych a opozičných strán. Obom sa však darí čiastočne aj u voličov z opačného politického tábora. Kým Petra Pellegriniho za spoločnosť spájajúcu osobnosť označilo 75,6 % voličov vládnych strán, označilo ho tak aj 20,5 % voličov opozičných strán. Podobne Zuzanu Čaputovú za političku spájajúcu spoločnosť označilo 75,4 % voličov opozičných strán ale aj 13,9 % voličov vládnych strán. Okrem politických sympatií pre koaličné alebo opozičné strany súvisí výber Petra Pellegriniho aj s pohlavím (ako spájajúceho politika ho vidia častejšie muži) a výber Zuzany Čaputovej so vzdelaním (ako političku spájajúcu spoločnosť ju vidia častejšie respondenti s vyšším vzdelaním).

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
TS_ASMS_zaujem o politiku_jul_fin.pdf ]