News and events

Výzvy reprezentatívnej demokracie, národná identita a politické štiepenia

Sociologický ústav SAV pozýva na tlačovú konferenciu: Výzvy reprezentatívnej demokracie, národná identita a politické štiepenia v čase.

Miesto: Úrad SAV, Štefánikova 49
Dátum a čas: pondelok 24.6.2024 o 10.00

Na tlačovej konferencii vystúpia:
Miloslav Bahna, Sociologický ústav SAV, v. v. i.
Oľga Gyárfášová, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Na tlačovej konferencii predstavia rečníci trendy vnímania národnej identity, nacionalistických postojov a zdrojov národnej hrdosti v rokoch 1996 až 2024. Aj v perspektíve aktuálnej diskusie o rozdelenej spoločnosti ukážu, ako sa v danom období líšili pohľady voličov vládnych a opozičných strán.

Túto optiku uplatnia aj pri analýze hodnotenia demokracie, spokojnosti s jej fungovaním, dôvery k politickým inštitúciám a pri spätnom pohľade slovenskej verejnosti na parlamentné voľby 2023.

Zoznam priložených súborov:
narodna_hrdost_tlacova_sprava_Bahna_2024.pdf ]
narodna_hrdost_tlacova_sprava_Bahna_2024_prezentacia.pdf ]
vyzvy_reprezentatívnej_demokracie_tlacova_sprava_Gyarfasova_2024.pdf ]
vyzvy_reprezentatívnej_demokracie_tlacova_sprava_Gyarfasova_2024_prezentacia.pdf ]