News and events

Spolupráca, konflikt a legitimita v spoločnosti: 11. slovenské a české sociologické dni

Sociologický ústav SAV v. v. i.
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV
v spolupráci s Českou sociologickou spoločnosťou

organizujú v dňoch 10. až 13. septembra 2024 v kongresovom centre SAV ACADEMIA Stará Lesná konferenciu

Spolupráca, konflikt a legitimita v spoločnosti: 11. slovenské a české sociologické dni

Program konferencie nájdete nižšie (v priloženom súbore). Kniha abstraktov pozvaných prednášok a akceptovaných príspevkov je dostupná tu.

Pozreli ste si program konferencie a chceli by ste mať možnosť byť tam s nami,  počúvať plenárne prednášky a príspevky v sekciách a zapájať sa do diskusie o výsledkoch bádania slovenských, českých a poľských kolegov a kolegýň?

Ak je to tak, na konferenciu sa môžete zaregistrovať aj bez príspevku! Nutné je vyplniť formulár a uhradiť konferenčný poplatok, ktorý zahŕňa obedy, večere a občerstvenie počas dvoch rokovacích dní, prenájom priestorov a materiál.

Informácia o spôsobe úhrady konferenčného poplatku je súčasťou formulára. Link na registračný formulár.

Programový výbor konferencie:
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD., Sociologický ústav SAV v. v. i.; Doc. Mgr. Roman Hofreiter, PhD., FF Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SSS pri SAV, MB; Doc. Dr. Helena Kubátová, PhD., FF Univerzity Palackého v Olomouci/ČSS; PhDr. Zuzana Kusá, CSc., Sociologický ústav SAV v.v. i. /SSS pri SAV; PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. FSV Univerzita Karlova

Zoznam priložených súborov:
spolupraca_konflikt_a_legitimita_program_2024.pdf ]