News and events

Sociológia a vedecké skúmanie náboženstva v ne/náboženskom svete

Sociológia a vedecké skúmanie náboženstva v ne/náboženskom svete
(Sociology and the Scientific Study of Religion in a Non-/Religious World)

Miesto konania:
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova ul. 6, zasadačka dekana č. d. 236

Dátum konania:
15. - 16. 5. 2024

Programový výbor:
Doc. Miroslav Tížik, Dr. Bohumil Búzik (Sociologický ústav SAV, v.v.i.), Prof. Dušan Lužný, Prof. Jan Váně (Sekce sociologie náboženství, Česká sociologická společnost)

Organizačný výbor:
Doc. Tatiana Bužeková (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave), Doc. Miroslav Tížik (Sociologický ústav SAV, v.v.i.), Dr. Juraj Majo (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave), Dr. Juraj Marušiak, Dr. Norbert Kmeť (Ústav politických vied SAV, v.v.i.)

Program konferencie a knihu abstraktov nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
Seminar_REPRO_CSS_2024_Kniha_abstraktov.pdf ]
Seminar_REPRO_CSS_2024_Program.pdf ]