News and events

Seminár k 60. Výročiu založenia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV

Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a Sociologický ústav SAV, v. v. i.

organizujú

Seminár k 60. Výročiu založenia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV

24. apríl 2024 Úrad SAV Štefánikova 49, miestnosť č. 119

Program nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
60_SSS_pri_SAV_program.pdf ]