News and events

Duchovní služba v českých věznicích: vývoj, výzvy a současný stav

Srdečne pozývame na Ústavný seminár Sociologického ústavu SAV, v.v.i. V stredu 28. 2. 2024 o 13.30 prednesie Lukáš Dirga (Katedra sociologie a sociální práce Západočeské univerzity v Plzni) prednášku Duchovní služba v českých věznicích: vývoj, výzvy a současný stav v miestnosti 94 na Klemensovej 19 v Bratislave. Prednáška bude v českom jazyku.

Abstrakt
Přednáška bude zaměřena na diskusi historického vývoje duchovní služby za mřížemi československých/českých věznic, dlouhodobé výzvy související s poskytováním duchovní péče vězněným osobám během výkonu trestu odnětí svobody a na popis současného stavu v kontextu českého vězeňství. Prezentovaná zjištění vychází z výzkumů na pomezí sociologie náboženství a penitenciární sociologie, které autor realizoval v prostředí českých věznic.