News and events

Pour Féliciter 2024: Príjemné sviatky a v novom roku čo najviac chvíľ v dobrej spoločnosti

Sociologický ústav SAV želá príjemné sviatky a v roku 2024 čo najviac chvíľ v dobrej spoločnosti.

large_img