Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

News and events

Menoslov zamestnancov oprávnených hlasovať vo voľbách riaditeľa Sociologického ústavu SAV v. v. i.

Menoslov zamestnancov Sociologického ústavu SAV v. v. i. oprávnených hlasovať podľa článku 23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii vo voľbách riaditeľa SÚ SAV v. v. i. dňa 26. 4. 2023 je v prílohe.

Related files:
[ Menoslov_zamestnancov _Sociologickeho_ustavu_SAV_volitelov.pdf ]
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic