Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

News and events

Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie: Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie:

Sociologický ústav SAV, verejná výskumná inštitúcia,
sídlo: Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Všetky informácie o výberovom konaní nájdete tu.
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic