News and events

Vyhlásenie voľby členov Vedeckej rady SÚ SAV, v. v. i.

Správna rada SÚ SAV, v. v. i. vyhlasuje voľbu členov Vedeckej rady SÚ SAV, v. v. i., podľa Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena Vedeckej rady Sociologického ústavu SAV, v. v. i. zo dňa 1.2.2023.

Kompletné podklady ku kandidatúre podľa písmena d) zašle uchádzač/ka zo svojej pracovnej adresy Správnej rade SÚ SAV, v. v. i. do 28.2.2023.

Pohovor s kandidátmi na členov vedeckej rady a následná voľba členov vedeckej rady, za účasti oprávnených voličov SÚ SAV, v. v. i., sa uskutočnia na volebnom stretnutí 8.3.2023 o 10:00 hod.. Kandidáti v abecednom poradí odprezentujú svoje predstavy pôsobenia vo vedeckej rade (max. 10 min) a následne dostanú možnosť odpovedať na prípadné otázky členov správnej rady a oprávnených voličov (max. 10 min). Voľba prebehne tajným hlasovaním v nadväznosti na pohovory a diskusiu s oprávnenými kandidátmi.

Plný text vyhlásenia voľby je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
Vyhlasenie_volby_clenov__Vedeckej_rady_SU_SAV.pdf ]